Aby zwiększyć limit konta i uzyskać większy roczny limit wydatków:


a) Na panelu głównym, w dolnym prawym rogu jest informacja o Twoim aktualnym limicie. Naciśnij "Zwiększ limit" 


b) Każdy poziom konta ma inne wymogi dokumntów które będzie trzeba załączyć. 


Poziom 0: 

Na samym początku, przy rejestracji na poziomie 0, należy podać imię i nazwisko, zweryfikowany e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz hasło.


Poziom 1:

Aby przejść do pierwszego poziomu, należy przedstawić ważny dokument tożsamości wydany przez rząd.


Poziom 2:

Aby przejść do drugiego poziomu, musisz dostarczyć swoje zdjęcie z widoczną całą twarzą (jak do dokumentów), zweryfikować swój numer telefonu i złożyć deklarację pochodzenia pieniędzy.


Dodatkowa weryfikacja może obejmować selfie, zdjęcie legitymacyjne oraz zgodę na poprzednie płatności. Dodatkowe informacje są zbierane w celu zagwarantowania zgodności ze standardami AML i najlepszymi praktykami w branży płatniczej.