Limity transakcji są ustalane w zależności od twojego poziomu konta PayRedeem. Wyższy poziom konta ma większe roczne limity wydatków i wypłat. Każdorazowe zwiększenie poziomu wiążę się z dodatkowymi wymogami które PayRedeem jest zobowiązane spełnić ze względu na procedurę AML oraz zasad weryfikacji użytkowników w branży płatniczej.