Tak, w obecnej chwili przyjmujemy konta bankowe na Ukrainę, w we wszystkich rejonach oprócz Doniecka, Ługańska oraz Krymu