Tak, możemy wysłać do Ciebie wypłatę. Jeżeli masz konto bankowe w Polsce ale mieszkasz na Ukrainie to będziemy wymagać od Ciebie:

  • Wyciąg z konta bankowego z widocznym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania.
  • Dokument potwierdzający tożsamość (Dowód osobisty albo paszport)