Za przekazy krajowe poniżej 500 PLN zostanie pobrana opłata w wysokości 2 PLN. Wypłaty powyżej tej kwoty będą darmowe. Jeśli przekazujesz środki na konto zagraniczne (IBAN nie zaczyna się od PL), zostanie pobrana opłata w wysokości równowartej 265 PLN.