Wymagamy ten dokument, aby zweryfikować Twoje imię i numer konta bankowego z informacjami, które podałeś w swoim profilu PayRedeem. Musimy zweryfikować, komu wysyłamy pieniądze i czy odbiorca jest jedynym właścicielem konta, na które przekazywane są środki.